Gagnlegir tenglar

Útikennsla - skógarverkefni

Lesið í skóginn
www.skogur.is
Útikennsla
www.udeskole.dk
MUURIKKA- útieldunaráhöld og búnað
www.skogur.is

Um kreppuáhrif

Samantekt varðandi úrræði um sálrænan stuðning Fullorðinsfræðsla
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skilabod_fullordinsfraedsla_urraedinov08.pdf
Samantekt varðandi úrræði um sálrænan stuðning Íþrótta- æskulýðs- og tómstundastarf
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skilabod_ithrottaog_aeskulyds_urraedinov08.pdf
Samantekt varðandi úrræði um sálrænan stuðning Grunn- og framhaldsskólar
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skilabod_skolar_urraedinov08.pdf

Um líðan og heilsu

Upplýsingavefur um geðheilsu barna og unglinga
www.umhuga.is
Heimasíða Lýðheilsustöðvar fyrir ungt fólk
www.lydheilsustod.is/ungt-folk/
Vefur um forvarnir og fræðsla um áfengis- og fíkniefnaneyslu
www.skarpur.is/lifanafengis
Vefur fyrir ungt fólk sem á í vímuefnavanda og fjölskyldur þeirra
www.nyleid.is
Vefur SÁS (Samtaka áhugafólks um spilafíkn)
www.spilavandi.is
Prader Willi í Bandaríkjunum
http://www.pwsausa.org
Prader Willi samtökin í Danmörku
www.prader-willi.dk
Heimasíða fyrir börn og unglinga um líðan og heilsu
ummig.is
Að koma í veg fyrir sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir meðal unglinga (af vef landlæknisembættisins)
http://landlaeknir.is/Uploads/FileGallery/Utgafa/I_veg_fyrir_sjalfsvig_5.10.04.pdf
Fræðsla um líkamlega og andlega líðan.
www.doktor.is
Upplýsingar og ráðleggingar til foreldra og barna
www.kidshealth.com

Heimasíður um samkynhneigð

Samtök foreldra og aðstandenda samkynhneigðra
http://www.samtokinfas.is
http://www.samtokin78.is
Fræðsla fyrir börn og unglinga um samkynhneigð

Raddir barna

Krakkasíða Umboðsmanns barna
Krakkasíða Umboðsmanns barna
Unglingasíða Umboðsmanns barna
Unglingasíða Umboðsmanns barna
Heimsíða fyrir Børnerådet er nokkuð sambærilegt við Umboðsmann barna á Íslandi (http://www.barn.is/ )
http://www.boerneraadet.dk/
Dönsk rannsóknarstofnun um aðbúnað barna í skólum Dansk center for undervisningsmiljø
www.dcum.dk

Uppeldi

OLWEUS BULLYING PREVENTION PROGRAM
http://www.colostate.edu/programs/EAC/Olweus.html
Olweusarverkefnið gegn einelti
Uppeldisráðleggingar Hugós Þórissonar sálfræðings til foreldra.
Leikjabanki með 300 leikjum og leikjaafbrigðum.

Opinberir aðilar

Heilbrigðisstofnun Austurlands
HSA
Menntastefna nýrra aðalnámskráa
Nám til framtíðar
Hjálpfús. Námsefni um Rauða krossinn og mismunandi aðbúnað barna í heiminum.
Námsefni um Rauða krossinn
Barnaverndarstofa.
http://www.bvs.is/
Umboðsmaður barna.
www.barn.is
Lýðheilsustöð.
www.ged.is
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins.
www.greining.is

Raskanir

Margar góðar ráðleggingar til kennara vegna barna með athyglisbrest og/eða ofvirkni.
http://newideas.net/pdf/101-classroom-interventions-elementary.pdf
Systkinasmiðjan er fyrir krakka á aldrinum 8 - 14 ára sem eiga það sameiginlegt að eiga systkini með sérþarfir.
www.verumsaman.is/smidjan.htm
Samtök sem láta sig hag langveikra og fatlaðra barna varða
www.serstokborn.is
Heimasíða Öskjuhlíðarskóla
www.oskjuhlidarskoli.is
Barnageð, félag foreldra og áhugafólks um geðraskanir barna og unglinga
www.barnaged.is
Málbjörg. Félag um stam.
www.stam.is
Vefur ADHD samtakanna.
www.adhd.is
Vefur Tourette-samtakanna.
http://www.tourette.is
Umsjónarfélag einhverfra.
http://www.einhverfa.is
Hagsmuna- forvarna- og fræðslusamtök um átröskunarsjúkdóma.
http://www.spegillinn.is

Námserfiðleikar

Netverslun með hljóðbækur.
http://hljodbok.is/
Vefur fyrir foreldra barna með námserfiðleika – á ensku
www.schwablearning.org

Kennarinn

Um uppbyggingarstefnuna (Diane Gossen og hugmyndafræðin um Restitution – Self Discipline).
http://uppbygging.alftanesskoli.is/
Vefbanki Valla. Tenglasafn fyrir kennara og nemendur.
http://www.ismennt.is/not/valli/Vefbanki
Efni sem hentar vel í leiklist og til eflingar félagsþroska.
http://fd.leikhusid.is/Forsida/Leiklistiskolum/
Heimasíða Ingvars Sigurgeirssonar. Margvíslegt efni um skólamál.
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/
Efni um einstaklingsmiðað nám af heimasíðu Ingvars Sigurgeirssonar
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namskeid/fraedslumidstod/vefur/index.htm
Fréttir og upplýsingar um skólamálefni.
www.kennarar.menntagatt.is
Veftímarit um uppeldi og menntun.
netla.khi.is
Tákn með tali.
www.tmt.is
Námsgagnastofnun
www.namsgagnastofnun.is
Verkefni fyrir börn sett upp út frá fjölgreindarkenningunni.
www.nams.is/gullkistan/forsida

Grunnskólinn

Lesskilningsvefur ætlaður unglingum. Höf. Guðrún Íris Valsdóttir
http://egskil.is/
Vefur Aldísar Yngvadóttur um lífsleikni o.fl.
http://www.simnet.is/lifsleikni
Leikir og afþreying.
http://www.leikjanet.is/
Mjög góður vefur um námstækni.
http://www.nams.is/namstaekni/index.htm
Vefsetur Hjallastefnunnar
www.hjalli.is
Jöfn framtíð fyrir stráka og stúlkur
http://jafnretti.felagsmalaraduneyti.is
Heimasíða Fjölgreinanáms Lækjaskóla
http://www1.hafnarfjordur.is/fjolgreinad/

Leikskólinn

Fjölmenningarvefur fyrir leikskóla
Fjölmenningarvefur fyrir leikskóla
Röggur
Nettímaritið Röggur sem fjallar um leikkólamál út frá hugmyndum Reggio Emilia
Veggspjald yfir sex meginþætti mats á einstaklingsmiðuðu námi.
Veggspjald yfir sex meginþætti mats á einstaklingsmiðuðu námi.
Veggspjald yfir sex meginþætti mats á einstaklingsmiðuðu námi - á ensku
Veggspjald yfir sex meginþætti mats á einstaklingsmiðuðu námi - á ensku

Félagasamtök

Stóra upplestrarkeppnin
Heimasíða Stóru upplestrarkeppninnar
Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra
Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra
Samtök aðstandenda barna með skarð í vör og góm.
Samtök aðstandenda barna með skarð í vör og góm.
Samtök blindra og sjónskertra.
Samtök blindra og sjónskertra.
Fræðsluvefur um skaðsemi fíkniefni fyrir unglinga
Fræðsluvefur um skaðsemi fíkniefni fyrir unglinga
Heilræði fyrir uppalendur
Heilræði fyrir uppalendur
Upplýsingar og ráðleggingar til stjúpforeldra og -barna
Upplýsingar og ráðleggingar til stjúpforeldra og -barna
Regnbogabörn. Fjöldasamtök gegn einelti.
Regnbogabörn. Fjöldasamtök gegn einelti.
Félag áhugafólks um Downs heilkenni.
Félag áhugafólks um Downs heilkenni.
Félag áhugafólks um hryggrauf.
Félag áhugafólks um hryggrauf.
Umhyggja. Félag til stuðnings langveikum börnum.
Umhyggja. Félag til stuðnings langveikum börnum.
Félag foreldra og áhugafólks um geðraskanir barna og unglinga.
Félag foreldra og áhugafólks um geðraskanir barna og unglinga.
Þroskahjálp.
Þroskahjálp.
Sjónarhóll.
Sjónarhóll.
Blátt áfram. Forvarnir gegn kynferðislegri misnotkun á börnum.
Blátt áfram. Forvarnir gegn kynferðislegri misnotkun á börnum.
Ný dögun. Samtök um sorg og sorgarviðbrögð.
Ný dögun. Samtök um sorg og sorgarviðbrögð.

Nýbúar

Fjölvaki
Upplýsingar og efni á mörgum tungumálum
http://slowniki.onet.pl
Pólsk síða - orðabækur
http://www.wsip.com.pl
Pólsk síða - kennslubækur (gagnvirkt) pólska, líffræði,stærðfræði,saga,landafræði: unglingastig
www.kolorowestrony.pl
Pólsk síða - fyrir yngri nemendur
http://wiem.onet.pl/wiem/
Pólsk síða - alfræðibók

Ráðgjöf

Vefur með ýmiskonar fræðslu og ráðleggingar frá sálfræðingum
www.persona.is
Ýmsar ráðleggingar fyrir ungt fólk. Hægt er að senda fyrirspurnir til ráðgjafa
www.totalradgjof.is